Zašto je bitno informiranje mladih?

Tijekom odrastanja mlade osobe, naročito tijekom tranzicije u odraslu dob, kada mladi trebaju donijeti određene odluke koje mogu imati veliki utjecaj na njihove živote. Stoga su info centri za mlade koji djeluju pretežno u sklopu udruga civilnog društva su od izrazite važnosti. Danas se priroda proizvodnje informacija drastično promijenila: informacije se mijenjaju i ažuriraju vrlo brzo, a postoje tisuće izvora i kanala. Mladima je danas u vrijeme velikog broja informacija koje im se nude preko različitih platformi (mediji, časopisi, Internet, obitelj, prijatelji, kolege…) prava i provjerena informacija izrazito važna. Iz tog razloga svi mladi trebaju imati jednak pristup provjerenim, kvalitetnim i besplatnim informacijama s obzirom da je to preduvjet kako bi mladi mogli biti upoznati sa svojim zakonskim pravima (samim tim ih i koristiti) te sudjelovati u društvenom, ekonomskom i političkom životu. Upravo je iz tog razloga bitna uloga profesionalnih info centara koji će mladima ponuditi informacije koje su samim mladima bitne te ih predstaviti na lako razumljiv način kako bi ih mladi korisnici mogli što jednostavnije konzumirati. Na taj način mladi uz profesionalno savjetovanje i informiranje mogu pristupiti nizu sadržaja koji doprinosi njihovom rastu (psihološkom i profesionalnom) kroz edukacije, seminare, informiranje o pravima, informiranje o programima osposobljavanja, mobilnosti. Upravo iz gore navedenih razloga bitni međunarodni akteri rade na jačanju politika i mreža koje doprinose kvalitetnom informiranju mladih poput Eurodeska (Eurodesk.eu), Europske agencije za informiranje mladih i savjetovanje mladih– ERYICA (eryca.org), Europske komisije i Vijeća Europe koji preko ”Partnerstva za mlade Vijeća Europe i Europske komisije” od 1998. godine potiču aktivnosti za mlade među kojima je i informiranje mladih. 

Kod informiranja mladih izrazito je bitno da je sam proces informiranja prilagođen mladima tj. kada se radi o tumačenju prava, natječaja i sl. ne radi se samo o prenošenju informacija već se osoba zadužena za informiranje mladih treba ponašati i kao interpretator i facilitator u procesu prenošenja specifičnih informacija mladima.  Također, iz cijelog procesa informiranja mladih ne smiju se isključiti i sami mladi. U cijelom procesu informiranja mladih bitno je kontinuirano biti u kontaktu s mladima i tražiti od njih povratne informacije o kojim temama žele biti informirani. Uz navedeno izrazito je bino uključiti mlade u cijeli proces informiranja te ih potaknuti da budu svojevrsni multiplikatori informacije među svojim vršnjacima te na taj način doprinesu većoj informiranosti mladih. 

Uz sve navedeno info centri imaju za cilj: 

  • Pružiti provjerenu, točnu i lako razumljivu informaciju
  • Omogućiti pristup različitim izvorima i kanalima informacija
  • Omogućiti pregled različitih opcija i mogućnosti koje su dostupne u svim relevantnim temama
  • Olakšati mladima pronalazak relevantnih informacija 
  • Osigurati da mladi budu svjesni svih prava koja im pripadaju i servisima koji im se nude, te im osigurati pristup istima
  • Dati podršku mladima pri evaluaciji dobivene informacije te identificiranju kvalitete iste

Pridonijeti medijskoj pismenosti mladih