Mreže podrške pri informiranju mladih

Informiranje mladih kompleksniji je posao nego što bi se očekivalo od fraze koja na prvi zvuči kao puko prenošenje informacija. Informiranje mladih kao područje rada i tema istraživanja javilo se još pedesetih godina prošlog stoljeća, dok je prvi centar za savjetovanje (i informiranje mladih) otvoren u Velikoj Britaniji 1961. godine. Da informiranje mladih nije tako recentna stvar dokaz je i održavanje prve Europske konferencije o Centrima za informiranje i savjetovanje mladih u Münchenu 1975. godine. A da je informiranje mladih poprilično bitno kako za mlade tako i za društvo u cjelini pokazuje i prva konferencija ministara za mlade koja se održala u Strasbourgu 1985. godine a na kojoj je informiranje mladih proglašeno jednim od prioriteta. 

Danas poznajemo dvije vrste pristupa kod informiranja mladih: informiranje mladih u širem smislu (”opće”) i specijalizirani servisi informiranja mladih. 

 U osnovi informiranje mladih u širem smislu fokusirano je na korisnika. To znači da centri za mlade (i udruge) odgovaraju na pitanja i potrebe mladih koji su njegovi korisnici. Budući da pokrivaju širok raspon problema, centar (servis) je organiziran da odgovori izravno na veliki broj tema (otuda i izraz “u općenito”, za razliku od drugih specijaliziranih informativnih službi o karijeri, zdravstvu, Europi, itd. ) ili uputiti korisnika u organizaciju ili instituciju koja je kompetentna u željenom području.

Danas je najveća mreža koja okuplja informativne centre za mlade koji se bave općim pristupom informiranja mladih ERYICA – Europska agencija za informiranje i savjetovanje mladih (www.eryica.org). 

Za razliku od informiranja mladih u širem smislu, postoje specijalizirana nacionalna i europska tijela u različitim područjima koja informiraju mlade (i širu javnost) u njihovom području nadležnosti.

Sljedeće teme spadaju pod ”specijalizirane servise za informiranje”: savjetovanja u karijeri, školovanje i stipendije, zapošljavanje i pripravništvo, zdravlje, prava mladih, prava potrošača, pravni savjeti, europske politike i prilike za mlade, aktivnosti za mlade i dr. 

Važna funkcija općeg informiranja mladih na lokalnoj razini je pravovremeno i točno informiranje mladih o lokalnim i nacionalnim specijaliziranim službama za informiranje kako bi mladi mogli pristupiti što kvalitetnijoj informaciji u domeni o kojoj se želi informirati. Također, lokalni info centar kontinuirano razvija kontakte i suradnju s relevantnim službama vezanim za mlade kako bi mogao pružiti najbolju moguću i sveobuhvatniju uslugu svojim korisnicima. 

U Republici Hrvatskoj Zajednica informativnih centara koja je i sama članica ERYICA-e u svojoj mreži okuplja organizacije koje provode projekte informativnih centar za mlade.