Kako ojačati vlastitu organizaciju u području informiranja mladih

Kao što često naglašavamo u svom radu, sve je više informacija koje dolaze u javni prostor kroz razne kanale među kojima neki i nisu provjereni i relevantni  izvori. Kako bi organizacije civilnog društva mogle što uspješnije raditi na informiranju mladih i edukaciji korisnika o preispitivanju dobivenih informacija, načinima potrage za relevantnim informacijama i kritičkom mišljenju organizacije trebaju uložiti u ljudske resurse koji će moći raditi s mladima u području informiranja. 

Također, bitno je i prepoznati relevantne izvore informacije izvore na koje se pozvati. Već duže vremena se radi na certificiranju relevantnih dionika kako bi se osigurala kvaliteta rada s mladima. Na tom tragu s fokusom na informiranje mladih su i članice europskih mreža koje su priznate od strane europskih institucija te ostalih međunarodnih organizacija. Najpoznatije mreže koje okupljaju lokalne, regionalne i nacionalne info centre su Eurodesk i ERYICA. 

EURODESK mreža prisutna je u 36 zemalja Europe s preko 1.000 lokalnih ureda. Glavni cilj EURODESK mreže je pružanje informacija mladima o programima mobilnosti te promiče Erasmus+ program, Europske snage solidarnosti i ostale međunarodne programe mobilnosti. Eurodeskov centar u Hrvatskoj dio je Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Multiplikatori Eurodeska informativni su centri i organizacije koje rade izravno s mladima, informiraju ih i savjetuju o mogućnostima za međunarodnu mobilnost.

ERYICA za razliku od EURODESK mreže ima generalistički pristup informiranju mladih te za razliku od EURODESK mreže sama ERYICA pa tako i njezine članice ne fokusiraju se samo na informiranje mladih o programima mobilnosti Europske unije, već pruža usluge informiranja i savjetovanja u velikom broju tematika koje su bitne mladima. ERYCA je osnovana 1986. godine u Madridu te je prisutna u 28 zemalja, među kojima i u Republici Hrvatskoj. 

Danas i ERYICA i EURODESK pružaju osposobljavanja i treninge za svoje članove kako bi uvijek bili u toku s razvojem novih izvora informacija, preferencijama mladih te načinima pristupa mladima – pogotovo onima s manje mogućnosti. Također i Nacionalne agencije nadležne za provedbu europskih programa za mlade provode svoje treninge za osobe koje rade s mladima. Ponuđeni treninzi za državljane RH mogu se pronaći na stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Uz navedeno i Zajednica informativnih centara za mlade u Hrvatskoj provodi certificirane programe edukacije za osoblje u info centrima a sukladno standardima ERYICA-e.