Još jedan od načina kako volontirati u inozemstvu

Inicijativa EU Aid Volunteers okuplja volontere i organizacije iz različitih zemalja pružajući praktičnu potporu projektima humanitarne pomoći i doprinoseći jačanju lokalnih kapaciteta i otpornosti zajednica pogođenih katastrofama. Inicijativa EU Aid Volunteers otvorena je za građane EU-a i dugotrajne stanovnike trećih zemalja u državi članici s različitim iskustvima i širokih spektara, od pridošlica do iskusnih stručnjaka. Građani potencijalnih zemalja kandidata, zemalja iz EGP-a ili Europske politike susjedstva moći će se prijaviti samo kada EU potpiše bilateralne sporazume s tim zemljama.

Svako mjesto volontiranja ovisi o humanitarnim potrebama organizacije domaćina i kontekstu raspoređivanja. Uobičajeno prethodno volontersko iskustvo nije potrebno. Međutim, volonteri se mogu obratiti profilu kompetencija za slobodno mjesto koje ih zanima kako bi razumjeli je li njihov profil odgovarajući za tu poziciju.

Profili volontera

 Dva su glavna profila volontera: Niži stručnjaci (manje od 5 godina radnog iskustva); Viši stručnjaci (više od 5 godina radnog iskustva). Od nižih stručnjaka može se zatražiti da provedu do šest mjeseci u organizaciji sa sjedištem u EU-u (pripravnički staž) kako bi se upoznali s humanitarnom prirodom projekta. Svaki će zadatak odrediti je li potreban volonter više ili niže struke.

Neki EU Aid volonteri imat će specijalno znanje relevantno u kontekstu humanitarne pomoći kao što su logistika i transport, organizacijski razvoj i izgradnja kapaciteta, voda i sanitacija, zaštita i sklonište, prehrana i zdravlje, podaci i razumijevanje katastrofa, medicinske i paramedicinske usluge itd.

Zadaci i trajanje

Volonteri će raditi na različitim vrstama zadataka, ovisno o njihovom profilu kompetencija i iskustvu. Aktivnosti će biti u sklopu različitih polja kao što su organizacijski razvoj i izgradnja kapaciteta, upravljanje projektima, podrška upravljanju rizikom od katastrofa, hrana i prehrana, voda i sanitarne usluge itd. Volonteri će biti raspoređeni u zemlje izvan EU-a u kojima se odvijaju operacije humanitarne pomoći. Volonteri neće biti raspoređeni u zemlje ili regije s međunarodnim ili ne-međunarodnim oružanim sukobima. Duljina raspoređivanja ovisi o konkretnom projektu na kojem volonter radi. To može biti od jednog mjeseca do 18 mjeseci.

Prednosti

Program pokriva troškove tijekom raspoređivanja, uključujući putne troškove, osiguranje i smještaj. Uz to, volonteri će primati mjesečnu naknadu za dnevnice koja pokriva svakodnevne troškove poput hrane, lokalnog prijevoza i ostalih troškova, ovisno o zemlji u kojoj se nalaze. Svi će volonteri dobiti centralno organizirani program obuke i biti procijenjeni u pogledu spremnosti za raspoređivanje.

EU Aid online volonteri

Oni koji ne mogu napustiti svoju zemlju mogu iskoristiti priliku da se pridruže mrežnoj platformi za volontiranje i stupe u kontakt s organizacijama kojima je potrebna podrška koja se može pružiti na daljinu. Određene mogućnosti volontiranja na mreži objavljuju se na platformi za slobodna radna mjesta čim postanu dostupne.

Kako se prijaviti

Mogućnosti za raspoređivanje i mrežno volontiranje objavljene su na platformi EU Aid Volunteers.

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/