Provedena prva aktivnost projekta YInfoPEERS

U srijedu 17. ožujka 2021. održana je online aktivnost u sklopu projekta YInfoPEERS – Youth Ambassadors and YInfoPEERS.

Nositelj projekta je Europska agencija za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA) čija je članica i Zajednica informativnih centara u Hrvatskoj. Opći cilj projekta je osposobiti mlade diljem Europe kako bi postali ambasadori prava mladih na informacije. Do završetka projekta mlade osobe do 24 godine biti će u mogućnosti provoditi treninge na lokalnoj razini sa svojim vršnjacima i steći vještine i kompetencije u različitim važnim područjima koja će im pomoći utjecati na procese donošenja odluka (digitalna komunikacija, društvene mreže, zagovaranje itd.).

Osim Zajednice informativnih centara u Hrvatskoj, partneri na projektu su još: Nacionalna agencija za mlade Zghazagh (Malta); Vijeće mladih Cipar (Cipar); Mladiinfo (Sjeverna Makedonija); Agencija za mlade Katalonije (Španjolska); Creativitas (Litva); MISSS (Slovenija); Youth Work Ireland (Irska); Vijeće mladih regije Valencija (Španjolska); LOGO (Austria) i EPTO (Belgija).

Tijekom dvogodišnje provedbe projekta mladi će zajedno s osobama koje rade s mladima u području informiranja i savjetovanja raditi na novim vrstama osposobljavanja budućih Youth Ambasadora. Više o Youth Ambasadorima: https://www.eryica.org/youth-ambassadors

Također mladi će proći i poseban set treninga kako bi ojačali zagovaračke vještine u području politika za mlade te komunikacijske vještine (online i offline).