Mreža za aktivaciju mladih izradila je osam smjernica

Mreža za aktivaciju mladih izradila je osam smjernica

U sklopu projekta “Mreža za aktivaciju mladih”, u kojem ZICM sudjeluje kao partnerska organizacija, izrađeno je osam smjernica za aktiviranje mladih. Smjernice se odnose na područja građanske i socijalne kompetencije, motivacija i unutarnje snage koje utječu na aktivaciju mladih; poboljšanje vidljivosti i informiranosti o radu savjeta mladih; pozicioniranje udruga koje programski rade s mladima i […]