Mreža za aktivaciju mladih izradila je osam smjernica

U sklopu projekta “Mreža za aktivaciju mladih”, u kojem ZICM sudjeluje kao partnerska organizacija, izrađeno je osam smjernica za aktiviranje mladih. Smjernice se odnose na područja građanske i socijalne kompetencije, motivacija i unutarnje snage koje utječu na aktivaciju mladih; poboljšanje vidljivosti i informiranosti o radu savjeta mladih; pozicioniranje udruga koje programski rade s mladima i za mlade; profesionalni status i kompetencije na razinu aktivacije mladih; prometnu povezanost kao ključan faktor mobilnosti koji utječe na razinu aktivacije mladih; prostore, usluge i aktivnosti za mlade; stambenu sigurnost mladih osoba te važnost informativnog rada s mladima.

Smjernice se dostupne u dokumentima objavljenima na poveznici.

Projekt “Mreža za aktivaciju mladih” sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.