Edukacije

Edukacija

Zajednica Informativnih Centara za Mlade u Hrvatskoj kroz niz edukacija stvara bazu voditelja i djelatnika u Info Centrima za mlade, te time jamči kvalitetu informiranja. Svaki lokalni i regionalni Info Centar za Mlade treba imati certificiranog voditelja/djelatnika te pružati istu razinu usluge informiranja. Prvi korak je svakako edukacija djelatnika Info Centra za Mlade a nakon toga sustav uvođenja kontrole kvalitete usluga.