Info Centri

Info Centar

Info Centri za Mlade

Trenutno ažuriramo popis info centara za mlade

NAZIV KONTAKT
Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom ZAMISLI udruga@zamisli.hr
CINAZ – udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti udrugacinaz@gmail.com
Udruga Mladi u EU info@mladi-eu.hr
Mreža Udruga Zagor mreza@zagor.info
Info zona info@infozona.hr
Carpe Diem info@carpediem.hr
Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu „Impress“ Daruvar info@udruga-impress.hr
PRONI osijek@proni.hr
Udruga IKS infocentar53@udrugaiks.hr
Nezavisna udruga maldih nfo@num.hr
Centar za mladež Zaprešić maja@czmz.hr