Lokalni

U Republici Hrvatskoj na lokalnoj razini djeluju “Lokalni info centri za mlade”, svaki lokalni info centar treba imati certificiranog voditelja koji je prošao edukaciju od strane Zajednice.