Lokalni

U Republici Hrvatskoj na lokalnoj razini djeluju “Lokalni info centri za mlade”, svaki lokalni info centar treba imati certificiranog voditelja koji je prošao edukaciju od strane Zajednice.

Trenutno ažuriramo popis lokalnih info centara!