Lokalni

U Republici Hrvatskoj na lokalnoj razini djeluju “Lokalni info centri za mlade”, svaki lokalni info centar treba imati certificiranog voditelja koji je prošao edukaciju od strane Zajednice.

UDRUGA CINAZ Trg Petra Zoranića 1, Zadar www.udruga-cinaz.hr udrugacinaz@gmail.com
UDRUGA MLADI U EU Prilaz tvornici 41, Šibenik www.mladi-eu.hr info@mladi-eu.hr
MREŽA UDRUGA ZAGOR Trg svete Jelene 6, Zabok www.zagor.ingo mreza@zagor.info
CARPE DIEM Maksimilijana Vrhovca 13, Karlovac www.carpediem.hr info@carpediem.hr
UDRUGA ZA PROMICANJE POZITIVNE AFIRMACIJE MLADIH U DRUŠTVU „IMPRESS“ DARUVAR Svibanjska 3, 43500 Daruvar www.udruga-impress.hr info@udruga-impress.hr
UDRUGA ZA PROMICANJE INFORMATIKE, KULTURE I SUŽIVOTA (IKS) Turkulinova 9, Petrinja www.udrugaiks.hr iks@udrugaiks.hr
NEZAVISNA UDRUGA MLADIH Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava www.num.hr info@num.hr
CENTAR ZA MLADEŽ ZAPREŠIĆ Matije Gupca 4, Zaprešić www.czmz.hr Centar.za.mladez.zapresic@zg.t-com.hr